ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a890/18

Nazwa beneficjenta: Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Tytuł projektu: Zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie analizy przedwdrożeniowej kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL do wagonów towarowych.

Cele:
Celem projektu jest analiza przedwdrożeniowa innowacyjnej, przyjaznej środowisku kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL. Zakres projektu obejmuje zakup analizy przedwdrożeniowej (prac B+R), kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL, polegającej na wykonaniu pomiaru długości dróg hamowania wagonu towarowego, wyznaczeniu skuteczności hamulca i ocenie wyników w odniesieniu do wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych.

Efekty:
Badania zrealizowane w ramach projektu pozwolą określić spełnianie zakładanych funkcjonalności dla kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL, które zostaną zdefiniowane przez maksymalne i minimalne drogi hamowania dla określonych prędkości pojazdu przy określonym stanie załadowania wagonu towarowego. Wyrób będący przedmiotem projektu, tj. kompozytowa wstawka hamulca klockowego typu LL (o niskim współczynniku tarcia), znajdzie zastosowanie w wagonach towarowych i w nieznacznym stopniu w innych pojazdach kolejowych. Obecnie obowiązujące przepisy TSI NOI (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.), stanowią, iż wyposażenie wagonu towarowego w kompozytowe wstawki hamulcowe, pozwala przyjąć bez wykonywania badań, iż wagon spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości hałasu przejazdu.

Etapy projektu:
Zadanie 1 – Analiza przedwdrożeniowa w postaci pomiaru dróg hamowania i oceny skuteczności hamulca wagonu towarowego wyposażonego w kompozytowe wstawki hamulcowe typu LL (realizacja zakończona).

Zadanie 2 – Promocja projektu (realizacja zakończona).

Całkowita wartość projektu: 381 669,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 950,00 PLN

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77