ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Badania stanowiskowe wstawek kompozytowych wg. UIC 541-4

Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. w nawiązaniu do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (numer naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20); Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert w związku z zakupem następującej usługi:

1) Badania stanowiskowe wstawek kompozytowych wg. UIC 541-4

Zapytanie ofertowe 2020-09-10 (pdf)
Załączniki 1-3 do zapytania ofertowego 2020-09-10 (pdf)

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77