ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Polityka jakości

Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. jest producentem kompozytowych materiałów ciernych dla pojazdów szynowych oraz dostawcą produktów firmy SMiOC Frenoplast Bułhak i Cieślawski S.A. jednego z liderów w branży materiałów ciernych dla kolei. Doświadczenie i nieustająca działalność badawczo-rozwojowa sprawiają, że projektowane i produkowane przez nas okładziny i wstawki hamulcowe zdobyły zaufanie użytkowników zarówno w kraju jak i za granicą.

Głównym celem firmy jest dążenie do zaspokajania oczekiwań i wymagań naszych Klientów, poprzez dostarczanie im wyrobów spełniających wymagania na najwyższym poziomie.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • projektowanie nowoczesnych materiałów ciernych zapewniających bezpieczeństwo przewozów w każdych warunkach;
  • rzetelne i profesjonalne wykonywanie oferowanych wyrobów;
  • ciągłe monitorowanie procesu produkcji na wszystkich etapach, sterowanie procesami mającymi wpływ na jakość, co pozwala nam na wczesne wykrywanie i usuwanie wszelkich niezgodności związanych z jakością naszych wyrobów;
  • identyfikację ryzyk i szans w celu osiągania zamierzonych  wyników, zapobiegania lub zredukowania niepożądanych skutków oraz osiągania ciągłego doskonalenia;
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających stały rozwój i doskonalenie firmy;
  • spełnianie wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z produkowanymi wyrobami i innych związanych z działalnością firmy;
  • ciągły rozwój kompetencji i świadomości pracowników realizujących działania związane z jakością naszych wyrobów;
  • budowanie dobrych relacji z dostawcami i podwykonawcami oraz aktywne włączanie ich w proces spełniania wymagań.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowym standardzie w zakresie zarządzania jakością ISO 9001: 2015 oraz  w zapewnienie zasobów  do  jego  utrzymania,  skutecznego  funkcjonowania i doskonalenia.

Zarząd
Majdan,  dnia 06.10.2016 r.

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77