ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Jakość produktów

Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. jest producentem kompozytowych materiałów ciernych dla pojazdów szynowych. Niemal 40-letnie doświadczenie i nieustająca działalność badawczo-rozwojowa sprawiają, że projektowane i produkowane przez nas okładziny i wstawki hamulcowe zdobyły zaufanie użytkowników zarówno w kraju, jak i za granicą. Głównym celem firmy jest dążenie do zaspokajania oczekiwań i wymagań naszych Klientów, poprzez dostarczanie im wyrobów spełniających wymagania na najwyższym poziomie.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • projektowanie nowoczesnych materiałów ciernych zapewniających bezpieczeństwo przewozów w każdych warunkach;
  • rzetelne i profesjonalne wykonywanie oferowanych wyrobów;
  • ciągłe monitorowanie procesu produkcji na wszystkich etapach, sterowanie procesami mającymi wpływ na jakość, co pozwala nam na wczesne wykrywanie i usuwanie wszelkich niezgodności związanych z jakością naszych wyrobów;
  • identyfikację ryzyk i szans w celu osiągania zamierzonych wyników, zapobiegania lub zredukowania niepożądanych skutków oraz osiągania ciągłego doskonalenia;
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających stały rozwój i doskonalenie firmy;
  • spełnianie wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z produkowanymi wyrobami i innych związanych z działalnością firmy;
  • ciągły rozwój kompetencji i świadomości pracowników realizujących działania związane z jakością naszych wyrobów;
  • budowanie dobrych relacji z dostawcami i podwykonawcami oraz aktywne włączanie ich w proces spełniania wymagań.

Najwyższe kierownictwo deklaruje zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowym standardzie w zakresie zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz IRIS, w zapewnienie zasobów do jego utrzymania, skutecznego funkcjonowania i doskonalenia.

 

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77