ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Fundusze UE

 

Realizowane projekty:

Nazwa projektu: Dywersyfikacja produkcji zakładu wytwarzającego materiały cierne dla kolejnictwa poprzez wdrożenie do produkcji wyników prac badawczo-rozwojowych
– kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL prasowanej na zimno.
Opis projektu: Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP
Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Cel projektu: Dywersyfikacja produkcji Frimatrail S.A na drodze wdrożenia wyników prac B+R – wyrobu uprzednio nie produkowanego w zakładzie. Jest to kompozytowa wstawka hamulcowa typu LL prasowana na zimno, której nadano już nazwę handlową W22.
Planowane efekty: Wdrożenie produkcji kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL o nazwie W22
Wartość projektu: 3 482 973,17 zł
Wkład Funduszy Unijnych: 651 287,67 zł

Nazwa projektu: Dotacja z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Opis projektu: Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach|
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Cel projektu: zapewnienie/poprawa płynności finansowej
Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 129 862,23 zł
Wkład Funduszy Unijnych: 129 862,23 zł

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na zakup licencji i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu wspomagającego zarządzanie (ERP) (dot. zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku). Pobierz PDF

PYTANIA I ODPOWIEDZI do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na zakup licencji i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu wspomagającego zarządzanie (ERP)

Zapytanie ofertowe nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na zakup licencji i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu wspomagającego zarządzanie (ERP)
Załączniki do zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku

Zapytanie ofertowe nr 06/21 z dnia 26.03.2021 roku na wykonanie modernizacji gniotownika
Załączniki do zapytania ofertowego nr 06/21 z dnia 31.03.2021 roku – dla części 1 Załączniki do zapytania ofertowego nr 06/21 z dnia 31.03.2021 roku – dla części 2 Opisy i rysunki (zip)

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na dostawę falownika (przemiennika częstotliwości) do silnika gniotownika wraz z szafą sterowniczą (dot. zapytania ofertowego nr 05/21 z dnia 22.02.2021 roku). Pobierz PDF

PYTANIA I ODPOWIEDZI do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 05/21 z dnia 22.02.2021 roku na dostawę: Falownika (przemiennika częstotliwości) do silnika gniotownika wraz z szafą sterowniczą

Zapytanie ofertowe nr 05/21 z dnia 22.02.2021 roku na dostawę falownika (przemiennika częstotliwości) do silnika gniotownika wraz z szafą sterowniczą
Załączniki do zapytania ofertowego nr 05/21 z dnia 22.02.2021 roku

Zapytanie ofertowe nr 04/21 z dnia 15.02.2021 roku na dostawę mieszalnika do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki ciernej)
Załączniki do zapytania ofertowego nr 04/21 z dnia 15.02.2021 roku

Zapytanie ofertowe nr 03/21 z dnia 15.02.2021 roku na dostawę mieszalnika do produktów sypkich (wstępne mieszanie surowców)
Załączniki do zapytania ofertowego nr 03/21 z dnia 15.02.2021 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/21 z dnia 25.01.2021 roku na dostawę: Mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (wstępne mieszanie surowców)

Zapytanie ofertowe nr 02/21 z dnia 25.01.2021 roku na dostawę mieszalnika do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki ciernej)
Załączniki do zapytania ofertowego nr 02/21 z dnia 25.01.2021 roku

Zapytanie ofertowe nr 01/21 z dnia 25.01.2021 roku na dostawę mieszalnika do produktów sypkich (wstępne mieszanie surowców)
Załączniki do zapytania ofertowego nr 01/21 z dnia 25.01.2021 roku

Zapytanie ofertowe – Badania stanowiskowe wstawek kompozytowych wg. UIC 541-4

Informacja o wyborze wykonawcy (22.07.2020). Pobierz PDF

Decyzja o unieważnieniu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Pobierz PDF

Informacja w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia, dotyczącego dostawy oraz montażu schładzacza do obniżania temperatury cieczy chłodzącej gniotownika. Pobierz PDF

Zapytanie ofertowe – Dostawa schładzacza do obniżania temperatury cieczy chłodzącej gniotownika (agregat wody lodowej, chiller) wraz z montażem.

Projekt RPMA.01.02.00-14-a890/18 – Zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie analizy przedwdrożeniowej kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL do wagonów towarowych.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7771/17 – Zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badań na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym oraz badań poligonowych dla kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL.

 

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77