ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Projekt RPMA.01.02.00-14-7771/17

Nazwa beneficjenta: Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Tytuł projektu: Zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badań na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym oraz badań poligonowych dla kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL.

Cele:
Celem projektu jest analiza przedwdrożeniowa innowacyjnej, przyjaznej środowisku kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL. Zakres projektu obejmuje wykonanie badań na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym posiadającym homologację Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). W kolejnym etapie zostaną wykonane badania poligonowe – badania skuteczności hamulca podczas prób ruchowych wagonu towarowego.

Efekty:
Badania zrealizowane w ramach projektu pozwolą określić spełnianie zakładanych funkcjonalności dla kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL, którymi są: właściwości cierno-zużyciowe wstawki hamulcowej zgodne z wymaganiami Karty UIC 541-4 oraz maksymalne i minimalne drogi hamowania dla określonych prędkości maksymalnych pojazdu przy określonym stanie załadowania wagonu towarowego zgodne z wymaganiami TSI WAG. Wyrób będący przedmiotem projektu, tj. kompozytowa wstawka hamulca klockowego typu LL (o niskim współczynniku tarcia), znajdzie zastosowanie w wagonach towarowych i w nieznacznym stopniu w innych pojazdach kolejowych. Obecnie obowiązujące przepisy TSI NOI (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.), stanowią, iż wyposażenie wagonu towarowego w kompozytowe wstawki hamulcowe, pozwala przyjąć bez wykonywania badań, iż wagon spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości hałasu przejazdu.

Etapy projektu:
Zadanie 1 – Analiza przedwdrożeniowa w postaci badań na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym. (realizacja zakończona)

Zadanie 2 – Analiza przedwdrożeniowa w postaci badań poligonowych. (realizacja zakończona)

Całkowita wartość projektu: 381 300,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 950,00 PLN

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77