ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Materiały cierne dla kolejnictwa i przemysłu

Wyroby dostarczane przez Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. spełniają najnowsze
wymagania europejskie w tym wymagania dotyczące hałasu
emitowanego przez pojazdy szynowe.

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77