ℹ Ogłoszenie dotyczące dematerializaci akcji Spółki Dellner Frimatrail Frenoplast S.A.

Pokaz slajdów

Materiały cierne dla kolejnictwa i przemysłu

Wyroby dostarczane przez Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. spełniają najnowsze
wymagania europejskie w tym wymagania dotyczące hałasu
emitowanego przez pojazdy szynowe.

Tarczowe okładziny hamulcowe

Bezazbestowe, zapewniają ciche hamowanie bez iskrzenia.

Kompozytowe wstawki hamulcowe

Dobrze współpracują z kołem
i charakteryzują się niskim zużyciem.

Okładziny hamulcowe do tramwajów

Okładziny do pojazdów z pneumatycznym lub hydraulicznym hamulcem tarczowym.
Bardzo dobrze współpracują z materiałem przeciwciernym nie wykazując agresywności
oraz zapewniając ciche hamowanie bez iskrzenia.

Materiały ślizgowe

Spełniają wymagania karty UIC 510-1 i posiadają
świadectwa dopuszczenia m.in. UTK, PKP Cargo, DB, SNCF.

Rozwiązania dla przemysłu

Materiały do zastosowań przemysłowych na
okładziny sprzęgłowe, klocki hamulcowe i płyty cierne.

logo
ul. Watykańska 15
05-200 Majdan
tel/fax: +48 22 487 59 77